×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Friday, 21 June , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

نوع رای: حقوقی
موضوع رای: الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی
سال صدور رای: ۱۳۸۴
استان محل صدور: کردستان
شهر محل صدور: بیجار
شعبه صادرکننده: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی
قاضی صادرکننده: خیرالله طاهرخانی
سمت قاضی در زمان صدور رای: دادرس دادگاه
نکات آموزشی رای: اعتبار به قائم‌مقامی ورثه نسبت به انتقال گیرنده ملک، عدم تشریفاتی دانستن عقد بیع و محقق دانستن عقد شرعی بیع با مبایعه‌نامه عادی، تعیین سهم وراث در تنظیم سند رسمی بیع، مستدل و مستند بودن رای.
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۲ جزایی دادگاه عمومی بیجار
خـواهـان‌هـا: ۱( -س-ن)، ۲( -ث-ن) و ۳( -۱لف-ن)، همگی فرزندان (غ) و ۴( -م-م)، همگی ساکنان…
خوانده: (غ-م) فرزند (ع) ساکن…
خواسته: الزام به انتقال سند رسمی
گردش‌کار: خواهان دادخواستی به خواسته مذکور تقدیم که پس از ثـبـت بـه کلاسه بالا و انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی نتیجتاً ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوای خانم‌ها (ث-ن) و (س-ن) و آقای (الف-ن) فرزندان (غ) و خانم (م-ل) به طرفیت آقای (غ-م) فرزند (ع) به خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک ۵۸۰ اصلی واقع در بخش یک بیجار. خواهان‌ها اظهار نموده‌اند، خوانده پلاک مذکور را به مورث آنها به بیع قطعی انتقال داده است؛ اما قبل از انتقال رسمی پلاک مذکور مورث خواهان‌ها به فیض شهادت نایل می‌گردد و خوانده از انتقال رسمی این پلاک به خواهان‌ها امتناع می‌نماید.
خوانده علی‌رغم ابلاغ در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و کتباً نیز دفاعی ارائه نکرده است، از این رو دادگاه با عنایت به مبایعه‌نامه عادی مورخ ۷ مهر ۱۳۶۳، وکالت‌نامه رسمی شماره ۳۷۶۲۲ مورخ ۳ دی ۱۳۶۴ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۳ بیجار، گواهی حصر وراثت شماره ۹۶ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۶۸ و پاسخ استعلامات واصل‌شده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بیجار و بانک مسکن شعبه بیجار خواسته خواهان‌ها را وارد تشخیص داده و خوانده را به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۹۰۷، ۹۰۴، ۹۱۳، ۹۴۰، ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک ۵۸۰ اصلی واقع در بخش یک بیجار محکوم می‌نماید. نحوه انتقال با عنایت به گواهی حصر وراثت شماره ۹۶ که ورثه مرحوم (غ-ن) در آن پدر و مادر و همسر و سه دختر و یک پسر قید گردیده است. به این صورت است که یک هشتم قیمت اعیانی به نام خانم (م-ل) ثبت گردد و سهم پدر و مادر مرحوم (ن) که طرح دعوا ننموده‌اند به میزان هر کدام یک‌ششم از عرصه و اعیان پلاک مذکور کنار گذاشته شود، هرچه از عرصه و اعیان باقی ماند به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر به نام آقای (الف-ن) و خانم‌ها (س-ن) و (ث-ن) ثبت گردد.
شایان ذکر است؛ چون خانم (م-ن) طرح دعوا نکرده است، سهم وی از عرصه و اعیان با رعایت موارد مذکور به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر کنار گذاشته شود.
رای صادره با عنایت به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد.