کارگاه آموزشی «تحلیل و بررسی آئین دادرسی کیفری جدید »

سیج علمی و تخصصی وکلای مرکز امور وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه برگزار میکند :

کارگاه آموزشی «تحلیل و بررسی آئین دادرسی کیفری جدید »

با حضور قاضی محترم دادگستری جناب آقای حسن زاده

زمان برگزاری :

یکشنبه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴    –    سه شنبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴

ساعت : ۱۴ الی ۱۶ – مکان : سالن اجتماعات مرکز امور وکلا وکارشناسان قوه قضائیه

نظرات بسته است.