کارگاه تخصصی داوری داخلی

زمان : بیست ویکم و بیست و هشتم مهرماه نود
ساعت : هشت صبح الی پانزده
مکان : تالار اقبال
زمان ثبت نام : چهارم و پنجم مهرماه نود، ساعت ۹ صبح دفتر کمیسیونها، هزینه دوره یک میلیون و یکصد هزار ریال می باشد.
( در پایان دوره گواهی شرکت در کارگاه از سوی کانون وکلا و اتاق بازرگانی ایران صادر خواهد شد ).
بدیهی است به دلیل محدودیت ظرفیت ، پس از تکمیل تعداد نود متقاضی ، ثبت نام خاتمه می یابد.

نظرات بسته است.