اجرای امر به معروف ونهی از منکر موجب پیشگیری از جرایم می گردد

علیرضا ترکستانی در حاشیه مانور تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر ضابطین بسیجی همدان اظهار داشت :اجرای امر به معروف و نهی از منکر موجب پیشگیری از جرائم میگردد . مدیر کل دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز در ادامه اظهار داشت :همه دستگاهای اجرایی و رسانه ها باید در امر ترویج معروفات کوشا باشند – معاون اسبق شوراهای حل اختلاف همدان تاکید کرد با فرا گیر شدن فرهنگ تذکر لسانی و نهادینه شدن فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه  فرصت ارتکاب جرائم برای مجرمین به حداقل خواهد رسید

lawyernews.ir

نظرات بسته است.