×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Sunday, 16 June , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

 شماره هـ/۸۹/۴۲۷                                                            ۱۰/۷/۱۳۸۹
  
تاریخ: ۲۲/۶/۱۳۸۹      
کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۷      
شماره دادنامه: ۲۲۶ـ۲۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل دامپزشکی استان گیلان.
موضوع شکایت و خواسته: اعـلام تعارض بین دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه۳/۸۸/۱۷۹۳، مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره ۴۲۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸/۸۷/۳۹۱۹ و دادنامه شماره ۲۳۹۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۳۵۳ و دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۱۲۵، همگی صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره۱۵۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۷/۸۷/۱۲۴۰، صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی به‌شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، درخصوص الزام به‌پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی موضوع گواهی‌نامه آموزشی دوره تکنسین دامپزشکی، شعب سوم و هفتم و هشتم دیوان آراء متناقضی صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعبه سوم رأی به رد و شعب هفتم و هشتم رأی به ورود صادر نموده‎اند، بنا بر مراتب مذکور خواهان صدور رأی وحدت رویه گردیده‎است، مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۷۹۳، موضوع شکایت آقای مسعود صادقی نوری، به طرفیت سازمان دامپزشکی و به خواسته استفاده از مزایای استخدامی گواهینامه آموزشی قبل از خدمت مبنی بر تایید طی دوره آموزشی تکنسین دامپزشکی، طی دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه مدرک آموزشی ارائه‌شده به وسیله شاکی از دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی صادر نشده است و به علاوه به عنوان یک گواهی آموزشی داخل سازمانی بر  تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نرسیده است. بنابراین قانوناً الزامی برای طرف شکایت  در اجابت خواسته شاکی ملحوظ نیست، لذا رأی به رد شکایت وی با کیفیت موجود صادر و اعلام می‎گردد.
ب ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۷/۳۹۱۹، موضوع شکایت آقای حمید مهربان، به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی، طی دادنامه شماره۴۲۵ مورخ۲۳/۳/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نمـوده است: بر اساس ماده ۳ آیین‎نامه نحـوه اعطای گروهی معـادل کاردانـی، کارشناسی و کارشـناسی ارشد به اعضای جهاد سازندگی مقرر گردیده افرادی که موفق
 
به گذرانیدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد این آیین‎نامه مدرک معادل کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد اعطاء و از مزایای مدرک معادل استفاده نمایند. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و مستدلی ننموده و علیرغم صدور آیین‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجرای مفاد آیین‎نامه یادشده اقدام مثبتی در جهت اجرای خواسته افراد واجد شرایط از جمله شاکی به عمل نیاورده شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام می‎نماید.
ج ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۶/۳۵۳، موضوع شکایت آقای شمس‌اله ابراهیم‌زاده به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان گیلان و به خواسته الزام اداره موصوف بر اعمال دستورالعمل شماره ۷۹۵۳/۳ـ۲۵۴ درخصوص شاکی مبنی بر پرداخت مزایای مقطع کاردانی، طی دادنامه شماره۲۳۹۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: با عنایت به ارائه مدرک از سوی شاکی دال بر گذراندن مقطع آموزشی مورد ادعا و اذعان طرف شکایت به این موضوع و نیز با توجه به دفاع غیرموجه اداره مشتکی‎عنه نامبرده مشمول دستورالعمل صدرالاشعار و مزایای آن بوده و لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان متبوع حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام اداره طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
د ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه پرونده کلاسـه ۸/۸۸/۱۲۵، موضوع شکایت آقای اکبر فرهودنیا، به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان گیلان، به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت مبنی بر اعمال دستورالعمل شماره ۷۹۵۳/۳ـ۲۵۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ و لحاظ کردن مزایای مقطع کاردانی، طی دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی چون شاکی به موجب گواهینامه شماره ۶۵۵۸/۷ـ۴۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۶، موفق به اخذ گواهی‎نامه آموزش دوره تکنسین دامپزشکی گردیده و بر اساس ماده ۳ آیین‎نامه نحوه اعطای گروهی معادل کاردانی ـ کارشناسی ـ و کارشناسی ارشد به اعضای جهاد سازندگی مقرر گردیده افرادی که موفق به گذرانیدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد این آیین‎نامه مدرک معادل کاردانی به کارشناسی ـ کارشناسی ارشد اعطاء و از مزایای مدرک استفاده نمایند. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و مستدلی ننموده و علیرغم صدور آیین‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجرای مفاد آیین‎نامه یادشده اقدام مثبتی در جهت اجرای خواسته افراد واجد شرایط از جمله شاکی به عمل نیاورده، شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام می‎نماید.
ه‍ـ ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۸۷/۱۲۴۰، موضوع شکایت آقای فتاح نظری، به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی، طی دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه اعلام نموده که پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی شاکی موکول به تایید آن در کمیته فنی معادل سازی وزارت و جهاد کشاورزی است لکن به دلیل انحلال کمیته مذکور و عدم تایید مدارک مربوطه توسط مرجع ذیصلاح این سازمان تکلیفی در پرداخت حقوق و مزایای کاردانی ندارد. علیهذا نظر به اینکه مطابق لایحه جوابیه مدرک تحصیلی کاردانی شاکی مورد انکار اداره طرف شکایت نیست و نظر به اینکه عدم تایید کمیته مذکور و انحلال آن موجب تضییع حقوق شاکی نیست و نظر به اینکه انحلال کمیته مذکور موجب عدم نیاز تایید است، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعـب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی وتجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون، ادامه یا اجرای برنامه‎های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. همچنین به موجب مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور محول شده است، علیهذا دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ شعبه سوم دیوان در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری