مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت

۱ـ تکمیل فرم تمدید

۲ـ تصویر کارت ملی

۳ـ ارائه مفاصاحساب دارایی سال ۹۲

۴ـ ابطال تمبر دفترچه (که باید در واحد تمبر دادگستری انجام شود)

الف) پایه ۱ یکساله (۹۵-۹۴) پنج میلیون ریال           ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

دو ساله (۹۶-۹۴) ده میلیون ریال             ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

ب) پایه ۲  یکساله (۹۵-۹۴) سه میلیون ریال             ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

دو ساله (۹۶-۹۴) شش میلیون ریال          ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

۵ـ هزینه تمدید بابت دفترچه وکالت پایه ۲ و ۱ :

یکساله : ۷۵۰٫۰۰۰ ریال                    دو ساله : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال  به حساب سیبا بانک ملی ۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) بهمراه کپی و اصل فیش واریزی

 

۶ـ نامه از دادگستری حوزه قضائی مبنی بر همکاری در بخش معاضدت قضایی ـ بجز شهر تهران

 

ویژه وکلای شهر تهران :

ارائه گواهی واحد ارشاد مجتمع های قضائی ۶ ماهه دوم سال قبل و ۶ ماهه سال جاری (حضور شخص برای وکلای استان تهران الزامی است)

 

 

سایر وکلاء می بایست از طریق دفاتر هیئت مدیره استانی نسبت به صدور دفترچه پایه یک  و یا تمدید دفترچه وکالت اقدام نمایند.

نظرات بسته است.