برای یک دوره سه ساله دیگر:علیرضا ترکستانی بر صندلی ریاست مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان تکیه زد

به گزارش لایر نیوز – علیرضا ترکستانی برای یک دوره دیگر بر صندلی ریاست مرکز امور وکلا و مشا وران حقوقی استان همدان تکیه زد وی که بنیانگذار مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان بوده در دوره قبل نیز عهده دار این مسئولیت بود،ومنشاء خیرات و برکات زیادو ایجاد کننده جلوه ای نو از وکالت در استان همدان بوده ، برگزاری همایشهای مختلف حقوقی ، دعوت از اساتید پیشکسوت و صاحب نام حقوقی در استان همدان،تلاش در جهت ارایه خدمات حقوقی مناسب به مردم و  حمایت از وکلای دادگستری و ایجاد بستری امن برای فعالیت وکلا از جمله اقدامات وی بوده است ترکستانی قبل از این بعنوان معاون شوراهای حل اختلاف همدان مشغول به خدمت بوده است

نظرات بسته است.