همایش ماهانه انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران

زمان : یکشنبه ۶/۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۸

مکان : سالن شادروان جلالی نائینی طبقه همکف کانون وکلای دادگستری مرکز

سخنران: جناب آقای دکتر بهروز اخلاقی

موضوع : چشم انداز حقوق تجارت در صحنه جهانی

از همکاران محترم کارآموز و وکیل جهت شرکت درهمایش دعوت به عمل می آید

نظرات بسته است.