نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری غیرفعال

دفتر حقوقی و حمایت قضایی اعلام کرد، نظر به اینکه لیست شرکت های تعاونی اعتباری غیرفعال در برخی از استان ها توسط بانک مرکزی به سازمان ثبت ارسال و این سازمان نیزجهت اطلاع، مفاد را به این کانون ابلاغ کرده است، لذا نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی این کانون نیز به این شرح اعلام می‌شود: «صرف نظر از اینکه شرکت غیرفعال با شرکت منحله تفاوت دارد و تا شرکت های تعاونی مورد نظر، وفق مقررات منحل نگردیده باشند و تصفیه نشده باشند دارای شخصیت حقوقی است، علیهذا پیشنهاد می‌شود اسامی شرکت های موصوف در پرتال کانون درج تا همکاران در صورت لزوم مورد لحاظ قرار دهند»

نظرات بسته است.