بازدید سرزده رئیس و اعضاء هیئت مدیره از واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان

بازدید سرزده رئیس و اعضاء هیئت مدیره از واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان؛

به گزارش خبرگزاری Lawyernews ، علیرضا ترکستانی ریئس هیئت مدیره وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان به همراه تنی چند از اعضای هیئت مدیره از واحد ارشاد و معضادت قضایی دادگستری شهرستان همدان بازدید کرد؛ در این بازدید سرزده که بمنظور بررسی نحوه ارائه خدمات وکلاء و مشاوران حقوقی همدان به شهروندان انجام گردید مسائل مربوط به ارائه خدمات در این حوزه تحلیل و بررسی گردید؛گفته می شود تغییرات انجام شده در برنامه ارشاد و معاضدت قضایی با توجه به بازدید انجام شده صورت پذیرفته است.

نظرات بسته است.