تبریک

جناب آقای علیرضا ترکستانی

مدیر کل محترم دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز

انتخاب بجا وشایسته جنابعالی را به سمت ریاست هیئت مدیره وکلا ومشاورین حقوقی استان همدان تبریک عرض نموده موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانیم

معاونین و کارکنان ووکلا همکار دپارتمان مجازی حقوقدانان بدون مرز

نظرات بسته است.