پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران - پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران – LAWYERNEWS

آرا محاکم و دیوان

Page 10 of 10« First...678910

نمونه آرای محاکم- توجه به شاخصه‌های قانونی در صدور رأی – سمنان

نوع رأی: جزایی موضوع رأی: آدم ربایی سال صدور رأی: ۱۳۸۵ استان محل صدور: سمنان شعبه صادر کننده: شعبه ۱۰۲ محاکم عمومی جزایی سمنان قاضی صادر کننده: آقای عباسی‌نژاد سمت صادر کننده: رئیس دادگاه تأیید رأی: توسط شعبه ۲۷ دیوان... (ادامه مطلب)

یک مظنون به قتل در حوادث پس از انتخابات بازداشت شد

بازپرس ویژه‌ قتل تهران از بازداشت یک مظنون به قتل مربوط به حوادث پس از انتخابات خبر داد. قاضی محمدحسین شاملو در این زمینه گفت: با انجام تحقیقات درخصوص پرونده‌ی فردی که در جریان حوادث پس از انتخابات به قتل... (ادامه مطلب)

رأی اصراری کیفری هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بررسی یک پرونده ناموسی از دادگاه بدوی تا دیوان عالی به گزارش گروه رأی مأوی، جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراری- کیفری ردیف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی... (ادامه مطلب)

مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت خلاف قانون است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۲۸۲ مورخ ۳۱خرداد۱۳۸۸دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱ بهمن۱۳۸۴ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن ‌را ابطال کرد. ‌ شاکی به... (ادامه مطلب)

رأی مربوط به حق مالکانه در ساری

شناسنامه رأی نوع رأی: حقوقی موضوع رأی: حقوق مالکانه سال صدور رأی: ۱۳۸۲ استان محل صدور: مازندران شهر محل صدور: ساری شعبه صادر کننده: شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی قاضی صادرکننده: معروف عیسی‌زاده سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس... (ادامه مطلب)

ابطال شیوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش

رای شماره ۶۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت شماره هـ/۸۸/۲۸۲                                           تاریخ: ۲۳/۹/۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۶۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۲۸۲ مرجع رسیدگی:... (ادامه مطلب)

Page 10 of 10« First...678910