×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Friday, 24 May , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

سؤال ـ طبق ماده۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶، هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید همچنین مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و یا مستأجر دریافت نماید مگر این که در ضمن عقد اجاره حق‌ انتقال به غیر سلب شده باشد و طبق تبصره۲ همان ماده در صورتی که مؤجر به طریق صحیح شرعی، سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارا می‌باشد، در صورتی که مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و مالک دادخواست تخلیه بر علیه مستأجر و منتقل‌الیه تقدیم دادگاه نماید، آیا به مستأجر یا منتقل‌الیه، سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد یا نه؟ و در صورت تعلق به قیمت روز می‌باشد و یا قیمت تقدیمی مستأجر متخلف در زمان خرید و ضمناً با توجه به ماده۶ قانون فوق که در آن اثناء مدت اجاره قید شده، آیا فرقی مابین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضاء مدت ‌اجاره موجود است یا نه؟ و ضمانت اجرای تخلف مستأجر به چه نحوی جبران می‌گردد.
نظریه شماره ۵۹۲۴/۷ـ ۲۳/۹/۱۳۸۷
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در فرض استعلام چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غیر شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غیر واگذار نماید چون منتقل‌الیه مستأجر محسوب نمی‌شود و با انتقال مورد اجاره به غیر بدون مجوز، حق مذکور از بین می‌رود. بنابراین سرقفلی یا حق کسب و پیشه به وی تعلق نمی‌گیرد و فرقی بین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجرای تخلف مستأجر تخلیه بدون پرداخت سرقفلی یا حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه تخلف قبل از انقضای مدت اجاره صورت گیرد و مالک درصدد تخلیه مورداجاره باشد می‌تواند تقاضای فسخ اجاره‌نامه و تخلیه مورد اجاره را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضی شده‌باشد مالک حق دارد طبق ماده۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۷۶ مورد اجاره را تخلیه نماید.
٭٭٭٭٭
۲۷۷
سؤال ـ تصویر یادداشت شماره ۳۱۳۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ سفارت ترکیه مورد اشاره ضمیمه نمی‌باشد آیا هزینه ابلاغ اوراق قضائی کشور خارجی از طریق انتشار آگهی در ایران به عهده کشور خارجی است یا به عهده کشور ایران؟
نظریه شماره ۳۱۸/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به اینکه یکی از طرق ابلاغ اوراق قضایی که در ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی پیـش‌بینی گردیده ابلاغ از طریـق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد. چنانچه این تقاضا از طرف مراجع قضایی کشور ترکیه بعمل آید. به جهت وجود قرارداد  تعاون متقابل مقامات قضایی دو کشور در امور جزایی و با عنایت به اینکه در ماده ۱۵ قرارداد مذکور ابلاغ اوراق قضایی به عنوان یکی از مصادیق تعاون متقابل قضایی قید گردیده و در ماده ۱۸ نیز تصریح گردیده که مخارج مربوط به تعاون متقابل مقامات قضایی دو کشور به عهده کشوری خواهدبود که تقاضا از آن بعمل می‌آید لذا هزینه ابلاغ اوراق قضایی از طریق نشر آگهی بعهده کشوری که طرف تقاضا قرار گرفته خواهدبود.
٭٭٭٭٭
۲۷۸
سؤال ـ اگر پس از صدور حکم و تجدیدنظرخواهی و ارسال پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به جهت نواقص پرونده را جهت رفع نقص به دفتر شعبه اعاده و دفتر مراتب رفع نقص را به صورت کامل به تجدیدنظرخواه اقدام نماید لیکن به صورت کامل رفع نقص نشود و به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر مجدداً از این جهت که رفع نقص به صورت کامل انجام شده اعاده نماید حال وظیفه دادگاه بدوی در این خصوص و حالت چیست؟
نظریه شماره ۲۴۵/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۸۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به صراحت مقررات تبصره۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از پرونده رفع نقص به عمل نیامده باشد دادگاه بدوی بایستی طبق مقررات تبصره مذکور اقدام نماید و در صورتی که مراتب رفع نقص به طور کامل به تجدیدنظرخواه اعلام شده باشد ولی رفع نقص نگردیده باشد (در همان مرحله اول) نیازی به اعلام مجدد به وی (تجدیدنظرخواه) نمی‌باشد.