×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Thursday, 25 July , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

اسمه تعالی
به موجب تصمیم شورای اجرایی اسکودا در جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ سوالات آزمون ورودی ۱۳۸۹ کانونهای وکلای دادگستری ایران در سایت اسکودا منتشر می شود.
گزینه صحیح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است. به نقل از سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)


• حقوق مدنی

۱- در ملک مشاع، هر یک از مالکان:
۱ ) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
۲ ) حق هیچ‌گونه تصرف و انتفاع را ندارند.
۳) برای تصرف، نیازمند اذن دیگران هستند.
۴ ) مجاز به تصرف هستند ولی باید به دیگر مالکان اجرت‌المثل تصرف خود را بدهند….

۲- در کدام‌یک از موارد زیر واقف می‌تواند از وقف منتفع گردد؟
۱ ) واقف خود را موقوف‌علیه قرار دهد.
۲ ) واقف خود را جزء موقوف‌علیهم نماید.
۳ ) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود. ۴ ) واقف پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از وفات.

۳- شخصی خودرو متعلق به دیگری را سرقت و رادیویی روی آن نصب کرده است، در این صورت پس از رد خودرو به مالک:
۱ ) خودرو و رادیو متعلق به مالک است.
۲ ) مالک باید بهای رادیو را به سارق بپردازد.
۳ ) سارق حق دارد رادیو را از روی خودرو بردارد.
۴ ) مالک می‌تواند با پرداخت بهای رادیو از استرداد آن خودداری کند.

۴- معامله نسبت به مال غیر در حضور مالک و سکوت وی، ……………. است.
۱ ) باطل
۲ ) نافذ
۳ ) غیرنافذ
۴ ) قابل فسخ.

۵- شرط تاخیر در انتقال ملکیت به خریدار در عقد بیع عین معین:
۱ ) صحیح است
۲ ) باطل است، اما عقد بیع صحیح است.
۳ ) چون موجب تعلیق در عقد است، باطل و مبطل عقد است.
۴ ) چون مخالف مقتضای ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است.

۶- در عقد بیع، حق حبس اختصاص دارد به مبیعِ:
۱ ) کلی در معین
۲ ) عین معین
۳ ) کلی فی‌الذمه
۴ ) همه موارد
۷- اگر مالک عین مستاجره را به دیگری بفروشد:
۱ ) عقد اجاره باطل می‌شود.
۲ ) عقد بیع منفسخ می‌شود.
۳ ) عقد بیع و عقد اجاره به حال خود باقی است
۴ ) هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل می‌شود.

۸- مغازه‌ای در سال ۱۳۷۵ اجاره داده شده است. در اثنای مدت اجاره، مستاجر مرتکب تعدی و تفریط شده است:
۱)موجر حق فسخ و تخلیه دارد، بدون آنکه حق کسب و پیشه پرداخت کند ۲ ) موجر در صورتی حق فسخ دارد که قادر به منع مستاجر از تعدی و تفریط نباشد.
۳ ) موجر فقط می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه از تعدی و تفریط مستاجر جلوگیری کند.
۴ ) موجر حق فسخ دارد و می‌تواند با تادیه حق کسب و پیشه و تجارت تخلیه عین مستاجره را از دادگاه بخواهد.

۹- در سند قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان که برای یک سال به اجاره داده شده، شخص ثالثی از مستاجر ضمانت تضامنی کرده است که در صورت تخلف مستاجر، اجاره‌بها را به موجر پرداخت کند. در این مورد کدام گزینه درست است؟
۱ ) بستانکار باید نخست به ضامن رجوع کند.
۲ ) بستانکار باید نخست به مستاجر (بدهکار اصلی) رجوع کند.
۳ ) بستانکار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع کند و هر یک از آنان مسئول پرداخت نصف اجاره‌بها می‌باشند.
۴) بستانکار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند.

۱۰- در قرارداد جعاله عامل تعهد کرده است چاهی به عمق یکصد متر در برابر دریافت ده میلیون تومان حفر کند. شخصی در این قرارداد ضامن جاعل می‌شود که در صورت انجام دادن عمل، مبلغ مزبور را به عامل پرداخت کند. در این مورد، تعهد ضامن از کدام‌یک از موارد زیر است؟
۱ ) دین ثابت و مستقر است.
۲ ) دین ثابت و متزلزل است.
۳ ) دینی است که فقط سبب آن ایجاد شده است.
۴ ) دینی است که نه اصل آن و نه سبب آن ایجاد شده است.

۱۱- در صورت تلف عین مرهونه:
۱ ) اگر عین مرهونه تلف شود، راهن باید بدل آن را به رهن گذارد.
۲ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن یا دیگری تلف شود، تلف‌کننده باید بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود.
۳ ) اگر عین مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل می‌شود ولی اگر از سوی راهن تلف شود بدل در رهن قرار می‌گیرد.
۴ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل می‌شود، ولی اگر از سوی شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار می‌گیرد.

۱۲- در صورتی که وکالتی که موکل به وکیل می‌دهد مطلق باشد:
۱ ) اختیارات وکیل محدود به اداره اموال موکل است. ۲ ) وکیل می‌تواند هر قراردادی را از سوی موکل منعقد کند.
۳ ) وکیل می‌تواند تنها وکالت در دعاوی را از سوی موکل انجام دهد.
۴ ) وکیل اختیار اداره اموال موکل و انعقاد هر گونه قراردادی را از سوی موکل دارد.

۱۳- شخصی برای وصول طلب خود به دیگری وکالت داده است، اگر با مراجعه وکیل بدهکار بدهی را نپردازد:

۱) وکیل حق طرح دعوی به طرفیت بدهکار را ندارد. ۲ ) وکیل می‌تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کند.
۳ ) اگر دلایل موکل قوی باشد وکیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهکار دارد.
۴ ) وکیل باید به بدهکار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت می‌تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کند.

۱۴- صلح بلاعوض:
۱ ) عقد جایز است.
۲ ) عقد باطل است.
۳ ) عقد لازم است.
۴ ) در حکم هبه است و تمامی احکام هبه بر آن جاری می‌شود.

۱۵- در قرارداد ودیعه، پس از مطالبه مال از سوی مالک و امتناع سپرده‌گیر از رد مال، اگر مال تلف شود:
۱ ) سپرده‌گیر در صورت تعدی و تفریط ضامن است.
۲ ) سپرده‌گیر امین است و در هیچ صورت ضامن نیست.
۳ ) سپرده‌گیر تنها در صورت اتلاف عمدی مال ضامن است.
۴ ) سپرده‌گیر در هر حال ضامن است ولو آنکه تلف مستند به فعل او نباشد.

۱۶- شخصی فوت نموده و ماترک وی معادل یکصد میلیون تومان و بدهی وی ده میلیون تومان است. ورثه بدون پرداخت بدهی، اموال را میان خود تقسیم کرده‌اند:
۱ ) در صورتی تقسیم درست است که ورثه از وجود بدهی ناآگاه باشند.
۲ ) بستانکار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهی، حق دارد از دادگاه ابطال تقسیم را درخواست کند.
۳ ) بستانکار در هر حال می‌تواند ابطال تقسیم را از دادگاه درخواست کند و طلب خود را از ماترک به دست آورد.
۴ ) خواه ورثه از وجود طلب آگاه باشند یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر متوفی دینی بوده است، تقسیم درست است و بستانکار باید برای دریافت طلب خود به هر یک از ورثه به نسبت سهم او رجوع کند.

۱۷- شخصی فوت کرده و یک قطعه زمین ۱۵۰۰ متری به ورثه او که سه نفر هستند رسیده و یکی از سه وارث صغیر است :
۱ ) تقسیم با حضور سرپرست صغیر در دادگاه انجام می‌شود.
۲ ) تقسیم این قطعه زمین تا رسیدن صغیر به سن رشد ممنوع است.
۳ ) اداره ثبت محل وقوع ملک با درخواست سرپرست صغیر و دو وارث دیگر زمین را تقسیم می‌کند.
۴ ) دادگاه بدون نیاز به نصب سرپرست برای صغیر با حضور دیگر ورثه حکم به تقسیم این ملک می‌دهد.

۱۸- اگر زن از شوهر متوفای خود فرزندانی داشته باشد، به میزان زیر ارث می‌برد :
۱ ) یک هشتم از بهای اموال منقول و غیرمنقول.
۲ ) یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از بهای اموال غیرمنقول.
۳ ) یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از عین اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.
۴) یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.

۱۹- اگر در عقد نکاح مهرالمسمی ملک غیر باشد:
۱ ) نکاح و مهر باطل است.
۲ ) به زن مهرالمثل تعلق می‌گیرد.
۳ ) زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.
۴ ) مثل آن است که مهر تعیین نشده باشد و زوجین باید با تراضی مهر را تعیین نمایند.

۲۰- در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نکاح دایم:
۱) فقط زن حق فسخ دارد.
۲ ) زوجین حق فسخ دارند.
۳ ) فقط شوهر حق فسخ دارد.
۴ ) هیچ‌یک از زوجین حق فسخ ندارند.
…………………………………………………………………………………….

• آیین دادرسی مدنی

۲۱- اگر به موجب قراردادی که در اصفهان منعقد شده، شخصی یک باب آپارتمان واقع در تهران و یک دستگاه خودرو خریداری نماید و فروشنده مقیم کرج باشد، دعوای تحویل و تسلیم آپارتمان و خودرو که به موجب یک دادخواست مطرح شده در صلاحیت چه دادگاهی است؟
۱ ) دادگاه عمومی اصفهان که محل وقوع عقد است.
۲ ) دادگاه عمومی تهران که محل وقوع آپارتمان است.
۳ ) دادگاه عمومی کرج که محل اقامت فروشنده (خوانده) است.
۴ ) هر یک از دادگاه‌های عمومی تهران و اصفهان و کرج صالح به رسیدگی هستند.

۲۲- کدام بیان صحیح است؟
۱ ) تنظیم قرارداد با دولت حتی به صورت موردی ممنوع است.
۲ ) وکیل می‌تواند ضمن اشتغال به وکالت، در استخدام دولت نیز باشد.
۳ ) وکیل نمی‌تواند در استخدام دولت باشد ولی می‌تواند با دولت، قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشد.
۴ ) وکیل نمی‌تواند حتی به عنوان مشاور حقوقی از دولت حقوق دریافت کند اما می‌تواند قرارداد وکالت موردی با دولت تنظیم کند.

۲۳- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و مفاد رای از طریق آگهی در روزنامه ابلاغ شده باشد، تاریخ ابلاغ چه زمانی است؟
۱ ) تاریخ انتشار آگهی
۲ ) یک هفته پس از انتشار آگهی
۳ ) یک ماه پس از انتشار آگهی
۴ ) تاریخ اطلاع محکوم‌علیه از مفاد رای

۲۴- در مرحله واخواهی، واخوانده:
۱ ) حق جلب شخص ثالث را ندارد.
۲ ) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.
۳ ) باید ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ وقت رسیدگی به واخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد.
۴ ) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد

۲۵- کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) رای رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت لازم‌الاجرا است
۲ ) رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و پس از صدور اجراییه قابل اجرا است.
۳ ) رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و به دستور مرجع صادرکننده قابل اجرا است.
۴ ) رای رفع تصرف عدوانی فقط پس از قطعیت و بعد از صدور اجراییه لازم‌الاجرا است.

۲۶- استرداد سند در جریان دادرسی:
۱ ) مطلقاً مجاز است.
۲ ) در صورتی مجاز است که سند به نفع طرف مقابل باشد.
۳ ) در صورتی مجاز نیست که به نفع طرف مقابل دلیل نباشد و او به آن استناد نکرده باشد.
۴ ) در صورتی مجاز نیست که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او (طرف مقابل) به آن سند استناد کرده باشد.

۲۷- کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟
۱ ) عدم اهلیت خواهان پس از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادرسی است ۲ ) عدم اهلیت خوانده پس از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادرسی نیست.
۳ ) عدم اهلیت خوانده بعد از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادخواست نیست.
۴ ) عدم اهلیت خوانده در زمان تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادخواست است.

۲۸- دلایلی که برای اثبات ایقاعات اقامه می‌شود تابع قوانین چه زمانی است؟
۱ ) زمان اقامه دعوا
۲ ) زمان انشاء ایقاع
۳ ) زمان رسیدگی به دعوا
۴ ) تشخیص قوانین حاکم بر دعوا بر عهده دادگاه است.

۲۹- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول:
۱ ) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته مطابق قیمت منطقه‌ای املاک در هر منطقه خواهد بود.
۲ ) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌کند.
۳ ) از نظر هزینه دادرسی و صلاحیت، ارزش خواسته باید مطابق قیمت منطقه‌ای محاسبه شود.
۴ ) از نظر هزینه دادرسی، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین کرده است.

۳۰- در کدام‌یک از صورت‌های زیر، شخص می‌تواند به عنوان ثالث به حکم اعتراض کند؟
۱ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره با هیچ سمتی دخالت نداشته باشد.
۲ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده باشد.
۳ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
۴ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره خود یا نماینده‌اش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.

۳۱- در مرحله تجدیدنظر کدام‌یک از موارد زیر ادعای جدید محسوب می‌شود؟
۱ ) طرح دعوای مرتبط با خواسته اصلی
۲ ) تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المثل به اجرت‌المسمی
۳ ) مطالبه ضرر و زیانی که در جریان دعوا به خواسته تعلق گرفته است.
۴ ) مطالبه اجاره‌بهای ملک که در جریان رسیدگی، موعد آن رسیده و پرداخت نشده است.

۳۲- چنانچه شعبه دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید:
۱ ) پرونده به شعبه بدوی صادرکننده قرار ارجاع می‌گردد.
۲ ) شعبه دیوان راساً مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌نماید.
۳ ) پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
۴ ) پرونده به شعبه تجدیدنظر تاییدکننده قرار ارجاع می‌گردد.

۳۳- اگر کسی که باید سوگند یاد کند، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
۱ ) دادگاه باید به او مهلت دهد.
۲ ) دادگاه نمی‌تواند به او مهلت دهد.
۳ ) دادگاه مطلقاً می‌تواند به او مهلت دهد.
۴ ) دادگاه می‌تواند به او مهلت دهد، به میزانی که موجب ضرر طرف مقابل نگردد .
۳۴- کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟
۱ ) پس از انکار یا تردید نسبت به سند، ادعای جعلیت مسموع نیست.
۲ ) پس از ادعای جعلیت سند، انکار یا تردید نسبت به آن سند، مسموع نیست
۳ ) در صورت انکار یا تردید نسبت به یک سند همراه با ادعای پرداخت وجه آن، ادعای اخیر مسموع نخواهد بود.
۴ ) بعد از ادعای جعلیت سند، در صورتی که نسبت به آن سند، انکار یا تردید شود فقط به ادعای اخیر رسیدگی می‌شود.

۳۵- حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۶- کدام‌یک از موارد زیر در خصوص دعوای اعسار، (از پرداخت محکوم‌به و هزینه دادرسی) صحیح نیست؟
۱ ) دعوای اعسار یک دعوای غیرمالی است.
۲ ) امکان استفاده از حکم اعسار متوفی برای وراث وی وجود ندارد.
۳ ) معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر مرحله به طور مجزا تحصیل شود ۴ ) امکان رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از حبس محکوم‌علیه منع قانونی ندارد.

۳۷- کدام بیان در مورد دستور موقت صحیح است؟
۱ ) در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه باید از دستور موقت رفع اثر نماید.
۲ ) در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید.
۳ ) در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.
۴ ) در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت دعوای ماهوی طرح ننماید، دادگاه راساً از دستور موقت رفع اثر می‌نماید
.
۳۸- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی:
۱ ) در صورتی که اجرای قرارهای مذکور را دادگاه لازم بداند قرار رد دعوای بدوی صادر می‌گردد.
۲ ) در صورتی که اجرای قرارهای مذکور را دادگاه لازم بداند قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می‌گردد.
۳ ) در صورتی که اجرای قرارهای مذکور به درخواست خواهان باشد موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوی می‌گردد.
۴ ) در صورتی که اجرای قرارهای مذکور به درخواست تجدیدنظرخواه باشد قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد.

۳۹- کدام‌یک از عبارات زیر صحیح نیست؟
۱ ) فوت محکوم‌علیه در جریان اجرای حکم موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود.
۲ ) درخواست تحریر ترکه می‌تواند از موجبات تعلیق عملیات اجرایی در طول مدت تحریر ترکه باشد.
۳ ) درخواست رفع اختلاف نسبت به مفاد حکم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از موجبات صدور قرار تاخیر اجرای حکم توسط دادگاه باشد.

۴ ) دادخواست شخص ثالثی که اموال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده است مبنی بر تلف مال بدون تعدی و تفریط او، می‌تواند از موجبات صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باشد.

۴۰- اگر خواهان برای اثبات ادعای خود اقامه بیّنه نماید، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

۱ ) دادگاه باید مطابق بیّنه حکم صادر نماید.
۲ ) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، حکم صادر نماید.
;۳ ) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، چنانچه دعوا بر میّت نباشد، حکم صادر نماید
۴ ) دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض، چنانچه دعوا بر محجور نباشد، حکم صادر نماید.
……………………………………………………………………………………….

• حقوق تجارت

۴۱ – کدام یک از عبارات ذیل صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) تسهیل نقل و انتقال اموال غیرمنقول تجاری محسوب می‌شود.
۲ ) معاملات غیرمنقول تجاری محسوب نمی‌شوند ولو آنکه بین تجار انجام شود.
۳ ) خرید اراضی و تفکیک آن توسط تاجر، به قصد فروش تجاری محسوب می‌شود.
۴ ) احداث ساختمان، به منظور فروش یا اجاره توسط شرکت‌های با مسئولیت محدود، عمل تجاری است.

۴۲ – محموله‌ای جهت حمل از گمرک بوشهر به قصد ارسال به تهران به بنگاه باربری (الف) تحویل داده شده که در مسیر تلف گردیده است. بنا به فرض فوق کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) بنگاه باربری ضامن تلف کالا است حتی اگر تلف ناشی از حوادث قهریه باشد.
۲ ) بنگاه باربری در هر حال با اثبات عدم تقصیر خود در تلف کالا، از مسئولیت مبری است.
۳ ) بنگاه باربری با اثبات اینکه تلف کالا ناشی از قصور ارسال کننده بوده از مسئولیت مبری است.
۴ ) چنانچه ثابت شود تلف کالا ناشی از تقصیر راننده حامل کالا بوده، صرفاً وی مسئول جبران خسارت است.

۴۳ – انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی توسط شرکت‌های سهامی عام، منوط به صدور مجوز توسط …………. می‌باشد.
۱ ) فقط اداره ثبت شرکت‌ها.
۲ ) فقط سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳ ) سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها.
۴ ) اداره ثبت شرکت‌ها (در مورد شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس).

۴۴ – شرکت با مسئولیت محدود (الف) ثبت شده به شماره ۱۵۱۹ متعهد به پرداخت یک فقره سفته در حق (ب) می‌باشد. در صورتی که دارایی شرکت کفاف پرداخت سفته را ندهد، کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) شرکاء شرکت به نسبت سهم الشرکه خود مسئول پرداخت وجه سفته می‌باشند.
۲ ) شرکاء شرکت به میزان آورده خود باید وجه سفته را پرداخت نمایند.
۳ ) مدیران شرکت بطور تضامنی با شرکت مسئول پرداخت وجه سفته می‌باشند.
۴ ) شرکاء شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال پرداخت وجه سفته نخواهند داشت.

۴۵ – در ضمانت تجارتی:
۱ ) مضمون‌له باید بدواً به مدیون اصلی و سپس به ضامن رجوع کند.
۲ ) مضمون‌له حتی در صورت فقدان توافق می‌تواند بطور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع نماید.
۳ ) مضمون‌له در صورت وجود توافق می‌تواند بطور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع کند.
۴ ) مضمون‌له صرفاً با رجوع به ضامن یا مضمون‌عنه و عدم وصول طلب خود می‌تواند برای تمام یا بقیه طلب به دیگری مراجعه نماید.

۴۶ – در خصوص مبلغ برات کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم، مبلغ کمتر ملاک است.
۲ ) عدم قید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری است.
۳ ) عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری نیست.
۴ ) در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم، مبلغ ذکر شده به حروف ملاک است.

۴۷ – کدام یک از موارد ذیل در خصوص استحقاق دلال به دریافت حق‌الزحمه صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) دلال در صورتی که معامله با وساطت او تمام شده باشد مستحق دریافت حق‌الزحمه است.
۲ ) هرگاه معامله مشروط به تحقق شرط باشد دلال صرفاً پس از حصول شرط مستحق دریافت حق‌الزحمه است.
۳ ) در صورتی که معامله به واسطه اعمال خیار غبن فسخ شود حق مطالبه حق‌الزحمه از دلال سلب نمی‌شود.
۴ ) حق‌الزحمه دلال به نسبت مساوی به عهده طرفین معامله است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.

۴۸ – یک فقره چک با ظهرنویسی به عنوان وکالت در اختیار تاجر قرار گرفته است. در صورت ورشکستگی تاجر، کدام مورد صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) در صورت وصول وجه چک توسط تاجر، صاحب سند برای دریافت وجه آن باید در ردیف غرماء قرار گیرد.
۲ ) در صورت اثبات اینکه ظهرنویسی به عنوان وکالت بوده است، ظهرنویس حق مراجعه به مدیر تصفیه را خواهد داشت.
۳ ) در صورت عدم وصول وجه چک و بقاء آن در ید تاجر، صاحب چک می‌تواند لاشه چک را از مدیر تصفیه مسترد نماید.
۴ ) در صورت وصول وجه چک توسط تاجر، صاحب چک در ردیف غرماء قرار نمی‌گیرد و می‌تواند کل مبلغ چک را از مدیر تصفیه وصول نماید.

۴۹ – کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) در مورد شرکت‌های منحله، دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه شرکت اقامه گردد.
۲ ) در مورد شرکت‌های ورشکسته، دعوی باید به طرفیت شرکت ورشکسته اقامه گردد.
۳ ) در مورد شرکت‌های ورشکسته و منحله دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردد.
۴ ) در مورد شرکت‌های ورشکسته دعوی به طرفیت مدیر تصفیه و در مورد شرکت‌های منحله، دعوی به طرفیت شرکت منحله باید اقامه گردد.

۵۰ – در شرکتهای سهامی:
۱ ) مدیران مطلقاً حق انجام معامله شخصی با شرکت تحت مدیریت خود را ندارند.
۲ ) مدیران به شرط رعایت صرفه و صلاح و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی حق انجام معامله یا شرکت تحت مدیریت خود را دارند.
۳ ) مدیران به شرط رعایت صرفه و صلاح شرکت و با نظارت و اجازه بازرس حق انجام معامله با شرکت تحت مدیریت خود را دارند.
۴ ) هیچکدام
۵۱ – صدور برات سازشی از اموری است که:
۱ ) دادگاه می‌تواند تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقصیر نماید.
۲ ) دادگاه باید تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقصیر نماید.
۳ ) دادگاه می‌تواند تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقلب نماید.
۴ ) دادگاه باید تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقلب نماید.

۵۲ – چنانچه زیان‌های وارده در شرکت سهامی موجب از بین رفتن ۶۰% سرمایه شود:
; ۱) مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل شود و شرکت را منحل کند یا سرمایه را به میزان موجود کاهش دهد.
۲ ) هیات مدیره باید با کسب مجوز از مجمع عمومی عادی نسبت به ترمیم سرمایه تا میزان مقرر قانونی اقدام نماید.
۳ ) سهامداران به نسبت سهامشان باید ظرف ۶۰ روز سرمایه از دست رفته را تا حد سرمایه ثبت شده نقداً به شرکت پرداخت نمایند.
۴ ) مجمع عمومی فوق‌العاده باید بلافاصله جهت تکمیل و ترمیم سرمایه از بین رفته افزایش سرمایه را تا حد سرمایه ثبت شده تصویب نماید.

۵۳ – کدام یک از موارد ذیل، طلبکار با حق الویت محسوب می‌شوند؟
۱ ) بانک‌ها در خصوص مطالبه اصل وام و خسارات تاخیر تادیه ایام بعد از توقف
۲ ) وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلقه تاجر ورشکسته
۳ ) بستانکارانی که بعد از تاریخ توقف، اموال تاجر را توقیف نموده‌اند.
۴) هیچکدام
۵۴ – کدام یک از عبارات ذیل صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) ضامن صرفاً با مضمون‌عنه خود مسئولیت تضامنی دارد.
۲ ) ضمانت ضامن برات مفقود شده، در صورت عدم تعیین مدت ضمان، سه سال است.
۳ ) در صورت سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویس، ضامن ظهرنویس مذکور بری‌الذمه می‌گردد.
۴ ) دارنده سند تجاری موظف است ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مبادرت به طرح دعوی به طرفیت ضامن نماید.

۵۵ – در صورت مرور زمان تجاری، کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟
۱ ) دارنده حق مطالبه وجه آن را به هیچ عنوان نخواهد داشت.
۲ ) دارنده صرفاً حق مراجعه به صادرکننده سند تجاری را خواهد داشت.
;۳ ) دارنده حق مراجعه به کسانی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌اند را خواهد داشت.
۴ ) دارنده حق مطالبه وجه آن را از تمام مسئولین سند، به عنوان یک سند معرف دین خواهد داشت.

۵۶ – در مورد قرارداد ارفاقی کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه بطلان آن مطلقاً قابل قبول نیست.
۲ ) معاملات تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه تحت شرایطی قابل ابطال است.
۳ ) حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته‌ای که قرارداد ارفاقی را منعقد کرده تحت شرایطی قابل صدور است.
۴ ) در صورت عدم اجرای قرارداد ارفاقی توسط تاجر، هر یک از طلبکاران که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده‌اند از دادگاه درخواست فسخ قرارداد ارفاقی را بنمایند.

۵۷ – کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
۲ ) افشاء اختراع در ظرف مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا مانع ثبت خواهد بود.
۳ ) طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری، به عنوان اختراع قابل ثبت نمی‌باشد.
۴ ) حقوق ناشی از اختراع ثبت شده در صورت فوت صاحبان حق به ورثه منتقل می‌شود.

۵۸ – کدام مورد ذیل صحیح است؟
۱ ) در شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام در اداره ثبت شرکتها به عمل می‌آید.
۲ ) در شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام بدون دخالت اداره ثبت شرکتها و توسط خود شرکت صورت می‌گیرد.
۳ ) در مورد شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از ثبت در دفاتر شرکت، در اداره ثبت شرکتها ثبت و آگهی می‌شود.
۴ ) در شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و آگهی می‌شود.

۵۹ – کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
۱ ) مدت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.
۲ ) در شرکتهای سهامی عام حداکثر یک دهم و در شرکتهای سهامی خاص حداکثر یک دوم سود خالص به عنوان پاداش مدیران منظور می‌شود.
۳ ) فاصله بین نشر دعوت‌نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن در شرکتهای سهامی حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
۴ ) هیات مدیره شرکت سهامی مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت بالغ گردد.

۶۰ – کدام بیان صحیح می‌باشد؟
۱ ) اداره تصفیه می‌تواند به حساب تاجر از بانکها و موسسات اعتباری وام اخذ نماید.
۲ ) اداره تصفیه به هیچ وجه حق دریافت وام به حساب تاجر از بانکها و موسسات اعتباری را ندارد.
۳ ) اداره تصفیه فقط می‌تواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانکها و موسسات اعتباری اخذ نماید.
۴ ) اداره تصفیه بعد از صدور حکم ورشکستگی فقط حق دریافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفیه بدهیهای تاجر را دارد.
………………………………………………………………………

• اصول استنباط

۶۱ – عبارت «دائم» برای «نکاح» در ماده ۱۰۶۹ ق.م که می‌گوید: «….. در نکاح دائم، شرط خیار نسبت به صداق، جایز است…..» مصداق کدام اصطلاح می‌باشد؟
۱ ) مطلق
۲ ) مقید (به فتح یاء)
۳ ) مقید (به کسر یاء)
۴ ) خاص

۶۲ – طبق ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض «قرار»، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد اما اگر «قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث» که توام با حکم راجع به اصل دعوا نسبت بدان تجدیدنظرخواهی شده – در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، مطابق ذیل ماده ۱۴۰ همان قانون، رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی به عمل می‌آید که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید. وضعیت یاد شده، مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟
۱ ) ناسخ
۲) مخصص متصل
۳ ) مخصص منفصل لفظی
۴ ) مخصص منفصل عقلی

۶۳ – اگر چه حاکم شرع، بدواً حق اجبار کسی را بر مطلقه نمودن همسرش ندارد اما در صورت بروز عسر و حرج برای زوجه و مراجعه وی به حاکم، دادگاه می‌تواند مطابق ماده ۱۱۳۰ ق.م، زوج را اجبار به طلاق نماید. عدم جواز بدوی حاکم و جواز مذکور در ماده یاد شده به ترتیب مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟
۱ ) حکم واقعی ثانوی – حکم ظاهری
۲ ) حکم واقعی اولی – حکم ظاهری
۳ ) حکم واقعی اولی – حکم واقعی ثانوی
۴ ) حکم واقعی ثانوی – حکم واقعی اولی

۶۴ – ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م که می‌گوید: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» مصداق کدام مورد است؟
۱ ) اصل استصحاب
۲ ) ابقاء ماکان
۳ ) لاتنقض الیقین بالشّک بل انقضه بیقین آخر
۴ ) هر سه مورد
۶۵ – ماده ۱۰۷۹ ق.م که می‌گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد» مصداق کدام مورد است؟
۱ ) قطع
۲ ) شک
۳ ) علم تفصیلی
۴ ) علم اجمالی
۶۶ – طبق ماده ۳۲۰ ق.م: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد…..» مسئول بودن غاصب در صورتی که استیفاء منفعت هم کرده باشد مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟
۱ ) مفهوم موافق
۲ ) قیاس اولویت
۳ ) مفهوم مخالف
۴ ) موارد ۱ و ۲
۶۷ – در ماده ۳۵۹ ق.م که می‌گوید: «هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.» کدام اصل اجرا شده است؟
۱ ) اصل عدم
۲ ) استصحاب عدمی
۳ ) استصحاب وجودی
۴ ) هر سه مورد
۶۸ – از آنجا که مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، ادای سوگند بعد از حاضر شدن پروانه وکالت یعنی پس از اتمام دوره کارآموزی وکالت انجام می‌شود، مجازات مربوط به «تخلف از قسم»؛ موضوع بند ۳ ماده ۸۱ آن آیین‌نامه شامل حال کسی که مشغول گذراندن دوره کارآموزی است نمی‌گردد. این وضعیت مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟
۱) خروج تخصصی
۲ ) خروج تخصیصی
۳ ) حکومت
۴ ) موارد ۱ و ۳

۶۹ – ماده ۱۰۴۳ ق.م که می‌گوید: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است…» مصداق کدام مورد است؟
۱ ) عام افرادی
۲ ) عام استغراقی
۳ ) عام بدلی
۴ ) عام مجموعی

۷۰ – ماده ۲۲۵ قانون تجارت که مقرر داشته: «تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود…» مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟
۱ ) خبر در مقام انشاء
۲ ) امر
۳ ) امر به صیغه
۴) گزینه‌های ۱ و ۲
۷۱ – ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م که مقرر داشته: «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.» …..
۱ ) متضمن نسخ شخصی است.
۲ ) متضمن نسخ نوعی است.
۳ ) متضمن نسخ غیرصریح است.
۴ ) متضمن نسخ صریح، شخصی و نوعی، هر سه است.

۷۲ – بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م که اقامتگاه مدعی‌علیه را با قول مدعی احراز می‌کند مصداق کدام مورد است؟
۱ ) دلیل به معنای اخص
۲ ) اصل
۳ ) اماره
۴ ) موارد ۱ و ۳

۷۳ – برابر ماده ۶۵۰ ق.م: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد…..» رد مثل مال مقروضه، چه نوع واجبی است؟
۱ ) مشروط
۲ ) مطلق
۳ ) کفایی
۴ ) تبعی

۷۴ – ماده ۷۷۸ ق.م که مقرر داشته: «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.» مصداق کدام مورد است؟
۱) مجمل
۲ ) مبیّن (به فتح یاء)
۳ ) محکم
۴ ) مبیّن (به کسر یاء)

۷۵ – طبق ماده ۸۶۱ ق.م که می‌گوید: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و ماده ۹۴۰ ق.م که می‌گوید: «زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می‌برند.» نکاح موجب ارث است. از این دو ماده استنباط می‌شود که نکاح نسبت به ارث، چه نوع مقدمه‌ای است؟
۱ ) سبب
۲ ) شرطی
۳ ) نفوذ
۴ ) وجود

۷۶ – ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» مصداق چه نوع واجبی است؟
۱ ) تعیینی
۲ ) تخییری
۳ ) کفایی
۴ ) عینی

۷۷ – ماده ۷۹۵ ق.م می‌گوید: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند…» در میان احتمالات راجع به معنای این عبارت، معنایی که زودتر به ذهن می‌آید این است که تعریف ناظر به تملیک رایگان عین، دین و منفعت است و شامل انتقال رایگان حقوق (مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر) که مرتبه‌ای ضعیف‌تر از مالکیت می‌باشد نمی‌شود. دلالت ماده بر این معنا مصداق کدام مورد است؟
۱ ) نص
۲ ) ظاهر
۳ ) ماوّل
۴ ) متشابه

۷۸ – اصل ۲۵ قانون اساسی که مقرر داشته: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» بیانگر چه نوع مفهومی است؟
۱ ) حصر
۲ ) قیاس مساوات
۳ ) شرط
۴ ) قیاس اولویت

۷۹ – در ماده ۸۷۶ ق.م چنین آمده است:«با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.» – وقتی در حیات حین ولادت طفل شبهه باشد، چه شبهه‌ای بوجود آمده است؟
۱ ) حکمیه
۲ ) موضوعیه
۳ ) مصداقیه تحریمیه
۴ ) مفهومیه تحریمیه

۸۰ – عام در ماده ۱۰۷۱ ق.م: «هر یک از زن و مرد می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.»، عام………. است.
۱ ) مجموعی
۲ ) بدلی
۳ ) استغراقی
۴ ) بدلی و افرادی
……………………………………………………………………………….

• حقوق جزا

۸۱- در حقوق کیفری ایران،جهل حکمی:
۱ ) رافع مسئولیت کیفری است.
۲ ) رافع مسئولیت کیفری نیست.
۳ ) استثنائاً رافع مسئولیت کیفری است.
۴ ) استثنائاً رافع مسئولیت کیفری نیست.

۸۲- شخصی مرتکب چندین فقره سرقت و دو فقره خیانت در امانت شده است. مجازات وی:
۱ )قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.
۲ ) قابل تخفیف یا تبدیل نمی‌باشد.
۳ ) قابل تخفیف است ولی قابل تبدیل نیست.
۴ ) به کمتر از حداقل مقرر قابل تخفیف و تبدیل نیست.

۸۳- در حالت تعدد مادی جرایم مشابه:
۱ ) قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
۲ ) جمع حداکثر مجازات‌ها اعمال می‌شود.
۳) مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات اعمال می‌شود.
۴ ) مجازات واحد با وصف تکلیف دادگاه در تعیین حداکثر مجازات اعمال می‌شود.

۸۴- در نظام کیفری ایران، اگر یک ایرانی، در خارج از ایران مورد کلاهبرداری قرار گیرد:
۱ ) دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند.
۲) دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی نیستند.
۳ ) در صورت یافت شدن مجرم در ایران دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی‌اند.
۴ ) اگر در کشور محل وقوع جرم، مجازات نشده باشد، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی‌اند.

۸۵- آیا مقنن می‌تواند با تصویب قانونی، جرم تعزیری یا بازدارنده را وضع کرده و در آن قانون تصریح به عطف بماسبق شدن آن نماید؟
۱ ) بستگی به نظر دادگاه صادر کننده حکم دارد.
۲ ) خیر، چنین مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است.
۳ ) آری، اگر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد.
۴ ) آری، یکی از استثنائات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی، تصریح مقنن است.

۸۶- اگر پزشکی به عمل جراحی مشروع با رضایت شخص و تحصیل اذن و برائت از او و یا اولیاء و سرپرستان وی اقدام کند، در صورت وقوع حادثه:
۱ ) ضامن است.
۲ ) ضامن نیست.
۳) در صورت تقصیر ضامن است.
۴ ) فاقد مسئولیت کیفری است.

۸۷- محکومیت به مجازات شلاق در جرایم تعزیری:
۱ ) موجب هیچ‌گونه محرومیتی از حقوق اجتماعی نمی‌شود.
۲ ) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت یک سال پس از اجرای حکم است.
۳ ) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت دو سال پس از اجرای حکم است.
۴ ) در صورت داشتن یک فقره سابقه محکومیت به مجازات شلاق حدی موجب محرومیت دو سال است.

۸۸- «الف» با تجاوز به عنف مرتکب ازاله بکارت و مرگ دختر هفت ساله‌ای می‌گردد، مجازات وی کدام است؟
۱ ) به مجازات جرمی که اشد است محکوم می‌گردد.
۲ ) صرفاً به مجازات جرم اول محکوم می‌گردد.
۳ ) برای هریک از دو جرم، مجازات جداگانه تعیین می‌گردد.
۴ ) چون جرم اول مقدمه جرم دوم بوده فقط مجازات جرم دوم تعیین می‌گردد.

۸۹- شخصی، دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی می‌کند، اما فرد اخیر جرم مورد نظر را انجام نمی‌دهد، تحریک‌کننده:
۱ ) به عنوان معاون قابل مجازات است.
۲ ) در هیچ حالتی قابل مجازات نیست.
۳ ) به عنوان شروع به معاونت در جرم قابل مجازات است.
۴ ) قابل مجازات نیست، مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد.

۹۰- مبنای عامل موجهه به شمار آمدن دفاع مشروع چیست؟
۱ ) زائل شدن رکن قانونی جرم
۲ ) مخدوش شدن رکن روانی جرم
۳ ) ضرورت حفظ نظم عمومی
۴ ) وجوه انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

۹۱- جرم پول‌شویی از حیث رکن مادی در حقوق کیفری ایران:
۱ ) جرمی مرکب و مقید است.
۲) جرمی ساده و مطلق است.
۳ ) جرمی مرکب و مطلق است.
۴ ) جرمی به عادت و مقید است.

۹۲- شخصی به کرات از طریق دستکاری و مداخله در نحوه کار دستگاه‌های تلفن کارتی مبادرت به تماس تلفنی کرده است، بدون اینکه وجهی از کارت او کم شود. عمل نامبرده:
۱ ) جعل است.
۲ ) سرقت است.
۳ ) کلاهبرداری است.
۴ ) کلاهبرداری رایانه‌ای است.

۹۳- «الف»، مشابه چندین عدد لوح تاریخی زمان شاه عباس صفوی را ساخته و آن‌ها را به قصد فروش به عنوان اصل نزد خود نگه می‌دارد، عمل نامبرده:
۱ ) جرم جعل است.
۲ ) فاقد عنوان مجرمانه است.
۳ ) شروع به جرم کلاهبرداری است.
۴ ) جرم ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی است.

۹۴- «الف»، برای گرفتن انتقام از خانواده «ب»، به روستای «ب» رفته و با شلیک رگبار به منزل وی موجب ایجاد رعب و وحشت بین اهالی روستا می‌شود. اقدام وی:
۱ ) محاربه است.
۲ ) افساد فی‌الارض است.
۳ ) شروع به جرم محاربه است.
۴ ) دارای مجازات تعزیری است.

۹۵- اگر ولی دم بدون اذن ولی امر محکوم به قصاص را بکشد:
۱ ) فاقد عنوان مجرمانه است.
۲ ) مرتکب قتل موجب قصاص شده است.
۳ ) مرتکب قتل در حکم شبه عمد گردیده است.
۴ ) عاقله وی محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

۹۶- فردی در ایران به نفع دولت پاکستان و به ضرر دولت افغانستان مرتکب یکی از جرایم جاسوسی می‌شود، عمل وی:
۱ ) به شرط معامله متقابل جرم است.
۲ ) در صورتی که تبعه ایران باشد، جرم است.
۳ ) در صورتی که به امنیت ملی ایران صدمه وارد کند، جرم است.
۴ ) در هر حالت عمل مزبور جرم و قابل مجازات است.

۹۷- کارمند دولت، بدون اینکه از وجوه دولتی در اختیار منتفع شده باشد، به علت اهمال، موجب تضییع اموال دولتی گردیده است. عمل وی:
۱ ) فاقد عنوان مجرمانه است.
۲ ) در حکم خیانت در امانت است.
۳ ) در حکم تخریب است.
۴ ) در حکم جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

۹۸- کسی که موجبات تحقق ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت، وصول یا ایصال وجه را فراهم می‌کند و خود ذینفع در ارتشاء نیست، عمل او:
۱ ) در حکم رشاء است.
۲ ) معاونت در ارتشاء است.
۳ ) معاونت در رشاء است.
۴ ) فاقد عنوان مجرمانه است.

۹۹- عکسبرداری از اوراق هویت شخصی، مانند گواهینامه رانندگی، در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد مدارک مزبور رونوشت یا عکس است، در غیر اینصورت:
۱ ) فاقد وصف جزایی است.
۲ ) در حکم جعل است.
۳ ) تصدیق خلاف واقع است.
۴ ) عمل مزبور جرم فریب مامورین دولتی است.

۱۰۰- شخصی ملک خود را با سند عادی به دیگری منتقل می‌کند. سپس همان ملک را با تفویض وکالت به ثالث می‌فروشد. شخص ثالث به استناد وکالت مذکور، ملک را به صورت رسمی به خود منتقل می‌کند. اقدام وی:
۱ ) کلاهبرداری است.
۲ ) انتقال مال غیر است.
۳ ) معامله معارض است.
۴ ) فاقد وصف جزایی است.
……………………………………………………………………
• آیین دادرسی کیفری

۱۰۱ – دادگاه عمومی کیفری متهمی را به حبس تعزیری و پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید، در زمان اجرای حکم، محکوم‌علیه فوت می‌نماید، هزینه دادرسی:
۱ ) از شخص ورثه مطالبه می‌شود.
۲) از بیت‌المال دریافت می‌گردد.
۳ ) از ما ترک محکوم‌علیه وصول می‌شود.
۴ ) به علت فوت محکوم‌علیه منتفی است.

۱۰۲ – شخصی در شهر بابک به اتهام قاچاق کالا و ارز دستگیر می‌شود، در شهر بابک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نگردیده است، دادگاه صالح برای رسیدگی:
۱ ) دادگاه عمومی کیفری کرمان است.
۲ ) دادگاه عمومی کیفری شهر بابک است.
۳ ) دادگاه کیفری استان کرمان است.
۴ ) دادگاه انقلاب اسلامی کرمان (نزدیکترین دادگاه انقلاب محل وقوع جرم) است.

۱۰۳ – بازپرس قرار تامین کیفری وثیقه صادر می‌کند که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم می‌شود، دادستان به این قرار اعتراض و با نظر بازپرس مخالفت می‌کند، در این صورت:
۱ ) حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است.
۲ ) بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان می‌باشد.
۳ ) از موارد اختلاف بوده و حل اختلاف با دادگاه عمومی کیفری است.
۴ ) از موارد اختلافی نیست و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نمی‌باشد
۱۰۴ – شخصی در تهران مرتکب رباخواری گردیده است، مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه، کدام یک از مراجع ذیل است؟
۱ ) دادگاه عمومی کیفری تهران
۲ ) دادگاه انقلاب اسلامی تهران
۳ ) سازمان تعزیرات حکومتی تهران
۴ ) دادگاه کیفری استان تهران

۱۰۵ – قرار منع تعقیب متهمی از سوی دادسرا صادر گردیده، شاکی به قرار صادره اعتراض و دادگاه عمومی کیفری پس از رسیدگی، قرار منع تعقیب را تایید کرده است. رای دادگاه عمومی کیفری:
۱ ) قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
۲ ) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه کیفری استان است.
۳ ) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
۴ ) با موافقت دادستان کل کشور قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

۱۰۶ – راننده اتوبوسی که از شیراز عازم تهران بوده، دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه خود را عمداً تغییر داده است تا دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد، مجازات بزه مذکور حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا جزای نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال یا هر دو مجازات است. مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم:
۱)شورای حل اختلاف تهران است.
۲ ) اداره راهنمایی و رانندگی تهران است.
۳ ) دادسرا و دادگاه عمومی کیفری تهران است.
۴ ) دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی تهران است.

۱۰۷ – آقای «الف» به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس تعزیری محکوم گردیده است، پس از قطعیت حکم، شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده است. (حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید گردیده است) در این صورت محکوم‌علیه می‌تواند با ارائه رضایت‌نامه:
۱ ) از دادگاه بدوی صدور حکم برائت خود را تقاضا کند.
۲) از دادگاه صادر کننده رای قطعی برائت خود را تقاضا کند.
۳ ) از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تخفیف مجازات را تقاضا کند.
۴ ) در جرم کلاهبرداری باتوجه به نص صریح قانون گذشت شاکی پس از قطعیت حکم تاثیری در تخفیف مجازات حبس ندارد.

۱۰۸ – در پرونده کیفری محکوم‌علیه پس از صدور حکم دادگاه بدوی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده است، در این صورت با درخواست محکوم‌علیه:
۱ ) در کلیه جرایم موجب تخفیف مجازات می‌باشد.
۲ ) در برخی از جرایم دادگاه مجازات مندرج در حکم را تخفیف می‌دهد.
۳ ) چون تجدیدنظرخواهی از قواعد آمره بوده، اساساً قابل اسقاط نمی‌باشد.
۴ ) در تعدادی از جرایم و با گذشت شاکی از موجبات تخفیف مجازات می‌باشد.

۱۰۹ – آقای «الف» به علت ارتکاب جرمی به تحمل حبس تعزیری و پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده و متعاقب این محکومیت تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم:
۱ ) هزینه دادرسی را باید بپردازد.
۲) از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
۳ ) می‌تواند تقاضای تقسیط هزینه دادرسی را از دادگاه بنماید.
۴ ) مطابق قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی رفتار می‌شود.

۱۱۰ – دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال، پس از صدور حکم:
۱ ) می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یکبار تجدیدنظر نماید.
۲ ) با توجه به قاعده فراغ دادرس حق تغییر تصمیم قبلی خود را ندارد.
۳ ) فقط در صورت تجدیدنظرخواهی دادستان یکبار حق تغییر تصمیم قبلی خود را دارد.
۴ ) فقط در صورت تجدیدنظرخواهی ولی یا سرپرست طفل یکبار حق تغییر تصمیم قبلی خود را دارد.

۱۱۱ – آقای «الف» که ایرانی است در فرانسه مرتکب قتل عمد مسلمانی شده است، اولیاء دم مقتول که اهل و ساکن شیراز هستند در آنجا شکایت خود را مطرح می‌نمایند، متهم پس از مراجعت به ایران در آبادان دستگیر می‌شود، در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم وی:
۱ ) دادگاه عمومی کیفری آبادان است.
۲ ) دادگاه کیفری استان تهران است.
۳ ) دادگاه کیفری استان فارس است.
۴ ) دادگاه کیفری استان خوزستان است.

۱۱۲ – آقای «الف» که فردی نظامی است مرتکب بزه فرار از خدمت شده است، دادگاه نظامی در حال رسیدگی است که بزه کلاهبرداری نامبرده نیز کشف می‌گردد، دادگاه نظامی به جرم اخیر نیز رسیدگی می‌نماید. وکیل متهم به صلاحیت دادگاه نظامی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری اعتراض دارد، اعتراض وکیل:
۱ ) وارد نیست و دادگاه نظامی می‌تواند به هر دو جرم رسیدگی نماید.
۲ ) وارد است و دادگاه نظامی حق رسیدگی به جرایم عمومی را ندارد.
۳ ) وارد نیست چرا که اصولاً تشخیص صلاحیت با خود دادگاه می‌باشد.
۴ ) وارد است و هر دو جرم باید در دادگاه عمومی که جرم مهمتر در صلاحیت او می‌باشد رسیدگی شود.

۱۱۳ – رسیدگی به جرم وارد کردن و نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است؟
۱ ) دادگاه انقلاب اسلامی
۲ ) دادگاه عمومی کیفری
۳ ) اتهام وارد کردن مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه انقلاب و حمل آن در دادگاه عمومی کیفری است.
۴ ) اتهام وارد کردن مشروبات الکلی در صلاحیت تعزیرات حکومتی یا گمرک حسب مورد و نگهداری در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری عمومی است.

۱۱۴ – آقای «الف» که فردی نظامی است با ارتکاب جرم خاص نظامی باعث ورود خسارت به اموال متعلق به نیروهای مسلح شده است، در خصوص ایراد خسارت مذکور کدام مورد صحیح است؟
۱ ) دادگاه نظامی بدون نیاز به تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی می‌باشد.
۲ ) دادگاه نظامی فقط با تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی می‌باشد.
۳ ) دادگاه نظامی در هیچ شرایطی صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
۴ ) دادگاه صالح اصولاً دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

۱۱۵ – با توجه به نص قانون و آراء وحدت رویه کدام یک از جرایم ذیل مشمول مرور زمان می‌باشند؟
۱ ) فروش مال غیر – ارتشاء
۲ ) رشاء – ارتشاء – کلاهبرداری
۳ ) خیانت در امانت – ارتشاء – فروش مال غیر
۴ ) کلاهبرداری – فروش مال غیر – رابطه نامشروع

۱۱۶ – کدام یک از موارد ذیل جزء موارد اعاده دادرسی در امر کیفری می‌باشد؟
۱ ) نسخ مجازات قانونی
۲ ) در صورتی که حداقل دو تن از شهود از شهادت خود عدول نمایند.
۳ ) رسیدگی دادگاه کیفری بدون توجه به اعتبار امر مختومه
۴) جعلی بودن اسناد که مبنای حکم صادر شده بوده است، ثابت گردد.

۱۱۷ – بازپرس در خصوص قتل عمد برای متهم قرار منع تعقیب صادر نموده و این قرار مورد مخالفت دادستان قرار گرفته است، مرجع حل اختلاف:
۱ ) دادگاه عمومی کیفری است
۲ ) دادگاه کیفری استان می‌باشد.
۳ ) بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان می‌باشد.
۴ ) با توجه به اهمیت بزه حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.

۱۱۸ – چنانچه دادگاه قرار اناطه صادر نماید و ذینفع در موعد قانونی گواهی طرح دعوی در مرجع صالح را به دادگاه صادرکننده قرار اناطه ارائه نکند:
۱ ) دادگاه پرونده را بایگانی می‌کند.
۲ ) دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
۳ ) دادگاه قرار ترک تعقیب صادر می‌نماید.
۴ ) قرینه‌ای خواهد بود بر بی‌گناهی متهم و حکم برائت صادر خواهد شد.

۱۱۹ – در صورت حدوث اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی در امر صلاحیت، کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) مرجع غیرقضایی مکلف به تبعیت از تصمیم مرجع قضایی است.
۲ ) پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
۳ ) چنانچه مرجع غیرقضایی خود را صالح نداند پرونده را جهت تصمیم‌گیری به دیوانعالی کشور ارسال می‌دارد.
۴) چنانچه مرجع قضایی خود را صالح نداند پرونده را جهت تصمیم‌گیری به دیوانعالی کشور ارسال می‌دارد.

۱۲۰ – کدام یک از قرارهای ذیل قطعی و غیر قابل اعتراض است؟
۱ ) قرار اناطه
۲) قرار ترک محاکمه
۳ ) قرار رد ایراد رد دادرس
۴ ) قرار عدم خروج متهم از کشور