×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Sunday, 16 June , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

این روزها وخصوصا در تیرماه هرسال ، وکلای دادگستری همانند سایر مودیان مالیاتی ، مکلفند ،‌فعالیتهای حرفه ای وشغلی خود را به سازمان امورمالیاتی ، اعلام وچنانچه درآمدی شناسایی کرده باشند، مالیات آنرا براساس  محاسباتی که در اظهارنامه مالیاتی به دست آمده است ، پرداخت نمایند.

به موجب ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ( ق.م.م ) درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یاعناوین دیگردرایران تحصیل می نماید ، پس از کسر معافیتهای مالیاتی ،مشمول مالیات بر مشاغل می باشد.

وکلای دادگستری ، با توجه به ردیف ۵ از بند ب ماده ۹۶ ق.م.م ، در زمره مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م قرارمی گیرندومکلف به نگهداری دفاتر درآمد وهزینه ، مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، تهیه می گردد، می باشند.

وکلای دادگستری ، به موجب ماده ۱۰۰ق.م.م مکلفند ، اظهارنامه مالیاتی فعالیتهای شغلی خود رادر یکسال مالیاتی طبق نمونه ای که وسیله سازمان امورمالیاتی کشور ، تهیه ودردسترس قرار می گیرد، تنظیم وحداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم نمایند.

ملاحظاتی در مورد اظهارنامه مالیاتی :

۱-حتما تاپایان تیرماه امسال  اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد شغلی سال ۱۳۹۲ را تکمیل وتسلیم اداره امور مالیاتی محل نمایید.

۲-اگر به هردلیلی ،امکان تسلیم حضوری اظهارنامه نباشد، می توانید از طریق پست سفارشی نسبت به تسلیم اظهارنامه ، اقدام نمایید.تاریخ تسلیم به پست، تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.( ماده ۱۷۸ق.م.م).

۳-اکیدا توصیه می گردد، اظهارنامه را سفید تسلیم ننمایید ، بلکه اطلاعات خواسته شده را مطابق مستندات ، تکمیل نمایید.توصیه دیگر اینکه ، اگر اظهارنامه را حضوری تسلیم می نمایید، حتما در اداره امور مالیاتی ، ثبت ورسید دریافت نمایید.

۴-آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ، روز سه شنبه سی ویکم تیرماه ۹۳ می باشد.عدم تسلیم اظهاردر موعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می گرددومشمول بخشودگی نمی شود.همچنین عدم تسلیم اظهارنامه درموعدمقرر، مودی را از برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م ، که برای عملکرد سال ۹۲ مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد، محروم می نماید.

۵-چنانچه پس از تسلیم اظهارنامه ، متوجه شدید ، در تنظیم اظهارنامه ، اشتباه محاسباتی رخ داده است ، می توانید تایکماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، نسبت به رفع اشتباه اقدام واظهارنامه اصلاحی را تسلیم نمایید.در هرحال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.( تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م)

۶-در تنظیم اظهارنامه ، بهتر است از کسانیکه در این امر تبحر دارند، کمک بگیرید.

۷-در سالهای اخیر ، سازمان امور مالیاتی مقرر نموده است ، مودیان مالیاتی ، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی تنظیم وتسلیم نمایند.به موجب دستورالعمل اخیر سازمان امور مالیاتی ،‌ثبت الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم آ> می باشد ونیازی به ارسال اظهارنامه کاغذی نیست .  چنانچه به هر دلیلی نتوانستید، اظهارنامه الکترونیکی ، تهیه وتسلیم نمایید، می توانید از اظهارنامه کاغذی استفاده نمایید.ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی کاغذی را از مودی به پذیرند.در صورتیکه ادارات امور مالیاتی ، علی الرغم تکلیف قانونی ، به هر علتی از پذیرش اظهارنامه مالیاتی کاغذی خودداری کردند، بدون فوت وقت ، اظهارنامه را از طرق پست سفارشی به اداره امور مالیاتی محل شغل ویا محل سکونت خود ، ارسال نمایید.

۸-حتی اگر هیچگونه درآمد شغلی هم نداشته باشید ، باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم نمایید، چراکه اگر به این تکلیف عمل نکنید ، نمی توانید از معافیتهای مقرر استفاده نمایید.

۹- وکلای دادگستری وکارآموزان وکالت ، از نظرمقررات مالیاتی ، یکسان در نظر گرفته شده اند.

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به وکلای دادگستری

پایان تیر ماه سال ۹۳ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد شغلی سال ۱۳۹۲ وکلا وکارآموزان وکالت می باشد.اظهارنامه مالیاتی ، فرمی چاپی یا الکترونیکی  است ،‌ که توسط سازمان امور مالیاتی به صورت رایگان در اختیار مودیان مالیاتی قرار می گیرد.اظهارنامه های عرضه شده باتوجه به مشمولین ماده ۹۵ ق.م.م. محتوای اطلاعات خواسته شده ، متفاوت خواهد بود. وکلای دادگستری ( کارآموزان وکالت  در موضوع مالیات همانند وکلا هستند) از مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م. بوده وبایستی از اظهار نامه مربوط به مشمولین بند ب استفاده نمایند.

اظهارنامه مالیاتی عرضه شده ، اعم از الکترونیکی یا کاغذی ، از دوبخش عمده تشکیل شده است .یکی مربوط به اطلاعات شخصی وهویتی مودی است ودیگری مربوط به اطلاعات مالی ودرامدی. در بخش مربوط به اطلاعات عمومی ، مودی بایستی بر اساس اطلاعات خواسته شده جداول وستونهای مربوطه را تکمیل نماید. بخش مربوط به عملیات مالی ، عمدتا شامل دوجدول می باشد .یکی جدول مر بوط به صورت خلاصه وضعیت درآمدوهزینه وسود ناویژه است  ودیگری مربوط به جدول محاسبه مالیات می باشد.

نحوه تکمیل جدول  صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه :

این جدول شامل در آمدها وهزینه های شغلی وکیل می باشد که لازم است بر اساس درآمد سالانه ، ستون های خواسته شده ، تکمیل گردد.برای تعیین درامد حاصل از خدمات (ردیف ۲ جدول ) ، درصورتیکه درآمد حق الوکاله ، قبلا محاسبه نموده اید، مبلغ محاسبه شده را دراین ستون قید نمایید.

چنانچه درآمد حق الوکاله ، منحصربه ارقام مندرج در دفترچه تمبر مالیاتی است، دراین حالت ، ارقام مندرج دردفترچه تمبرمالیاتی ، مربوط به سال ۱۳۹۲ را جمع بزنید ، سپس حاصل را در عدد ۲۰ ضرب وحاصلضرب آن را هرچه شد ، در ستون مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات ، قید نمایید.اگر غیر از حق الوکاله ، درآمد شغلی دیگری مانند حق المشاوره دارید، در ستون سایر درآمدها (ردیف ۴) بنویسید.( ضریب علی الرس حق الوکاله ۵۵درصد وحق المشاوره ۴۰درصد است.). پس از تعیین درآمد شغلی ، حاصل محاسبه درآمدهارا در ستون جمع فروش ودرآمدها ، قید نمایید.

پس از ستونهای مربوط به درآمد ها ، ستونهای مربوط به هزینه ها شروع می شود. در ستونهای مربوط به هزینه ها ، باتوجه به نوع هزینه هاییکه متحمل شده اید ، ستونهای مربوطه را تکمیل نمایید.هزینه های انجام شده بایستی متناسب با درامد شغلی مودی ومربوط به سال مورد رسیدگی ودر اینجا سال ۹۲ باید باشد.پس از تکمیل ستونهای مربوط به هزینه ها، ارقام آنها را جمع زده ،‌حاصل در ستون مربوط به جمع خرید وهزینه ها قید نمایید.

ستون خرید ، مربوط به  کالاها ولوازم مصرفی مربوط به شغل می باشد که در سال مورد رسیدگی خریداری شده است.که بر اساس مستنداتی که دارید در ستون مربوط به خرید منعکس می نمایید.دوستون دیگر تحت عنوان موجودی اول دوره وپایان دوره وجود دارد، چنانچه از پایان سال گذشته (سال ۹۱) موجودی کالا ولوازمی داشته اید ، در ستون موجودی اول دوره ، منعکس نمایید.توجه داشته باشید این رقم باید در اظهارنامه سال گذشته به عنوان موجودی پایان دوره ، قید شده باشد.موجودی پایان دوره عبارت است از کالاها ولوازمی که در پایان سال ۹۲ موجود بوده ومصرف نشده است وبایستی بر اساس نرخ خرید در این ستون قید گردد.

حاصل عملیات فوق که منتهی به تعیین سودیازیان ویژه می شود عبارت است از جمع در آمدها منهای هزینه هاوخرید بعلاوه موجودی اول دوره ومنهای موجودی پایان دوره .

سود یازیان ویژه که از حاصل عملیات فوق به دست آمده  به ستون مربوطه در جدول محاسبه مالیات منتقل می شود.