ثبت نام بسيج

به اطلاع كليه وكلا وكارشناسان محترم استان تهران ميرساند از آنجائيكه اولين پايگاه بسيج وكلا و كارشناسان قو قضائيه از اواخر سال گذشته افتتاح و در حال حاضر اقدام به عضوگيري مينمايد لذا از وكلا و كارشناسان محترمي كه پروانه ايشان براي حوزه قضايي استان تهران مي باشد دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل به عضويت ضمن مراجعه به مركز و اخذ فرم مربوطه از جناب آقاي لازمي (مسئول واحد معاضدت قضايي) آن را تكميل و به همراه مدارك ذيل به پايگاه بسيج ارائه فرمايند.

كپي شناسنامه – كارت پايان خدمت – پروانه وكالت يا كارشناسي – مدرك تحصيلي – سوابق بسيج شهري يا دانشجويي – سوابق علمي،پژوهشي،فرهنگي،ورزشي – 4قطعه عكس 4*3

شوراي مركزي بسيج

نظرات بسته است.