پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران - پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران – LAWYERNEWS

آرا محاکم و دیوان

Page 2 of 1012345...10...Last »

ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی اداری که بر اساس آن صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، ممنوع و در موارد استثنا به تایید رییس‌جمهور منوط شده بود را ابطال کرد. ، بر اساس گردش کار... (ادامه مطلب)

جلسه تعیین تکلیف وضعیت کارکنان ریاست جمهوری فردا برگزار می‌شود

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت که فردا جلسه کارشناسی حقوقی در خصوص موضوع انتقال تعدادی از کارکنان ریاست جمهوری به دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود. موسی قربانیدرباره روند تشکیل چندین پرونده... (ادامه مطلب)

رای وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری درباره نقل‌وانتقال فرهنگیان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با موضوع انتقال کارکنان زن آموزش و... (ادامه مطلب)

اخذ عوارض از برندگان مزایده‌ها غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که اخذ عوارض از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی و همچنین مزایده‌های شرکت‌های خصوصی غیرقانونی است. در گردش‌کار این پرونده آمده است که... (ادامه مطلب)

یک بند از دستورالعمل نحوه واگذاری قبور در اماکن متبرکه ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» را ابطال کرد. طبق گردش‌کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴/ ۷ دستورالعمل اجرایی با عنوان «نحوه واگذاری... (ادامه مطلب)

ابطال دستورالعملهای شماره۵۱۱ ـ۱۴۷ و ۱۴۸ـ۸۸ـ م (ابلاغ شده به شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸) و ۵۳۳ـ۱۴۷ و ۱۴۸ـ۸۸ـ م (ابلاغ شده به شماره ۷۰۷۹۳ـ۲۹/۱۰/۱۳۸۸) سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۹۰/۱۳۷۴                                                                      ۱/۱۰/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۴۰۳   کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۷۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت دیبانگار آریا موضوع شکایت و خواسته: گردش کار: شرکت دیبا نگار آریا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۵۱۱ـ۱۴۷... (ادامه مطلب)

رای هیئت عمومی دیوان عدالت

شماره هـ/۹۱/۳۹۵                                                                        ۳/۱۰/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۰/۹/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۴۰۴       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اساسنامه شرکت... (ادامه مطلب)

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۳۹۳/۳/۱۱ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳... (ادامه مطلب)

ابطال دستورالعمل نزاجا درباره منازل سازمانی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی قسمتی از دستورالعمل فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان در منازل سازمانی را ابطال کرد.   طبق گردشکار این پرونده متن دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است:... (ادامه مطلب)

بخشی از آیین‌نامه قانون نظام صنفی ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد. ، در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده... (ادامه مطلب)

Page 2 of 1012345...10...Last »