پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران - پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران – LAWYERNEWS

مقالات و پژوهشها

Page 3 of 912345...Last »

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران (بخش دوم)

دادگاه عالی انتظامی قضات که در سال ۱۳۰۷ شروع به کار نمود، تا سال ۱۳۶۱ فقط دارای یک شعبه بود. متعاقب فرمان هشت ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمستان سال ۱۳۶۱ دادگاه عالی انتظامی قضات شرع با صلاحیت... (ادامه مطلب)

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران (بخش نخست)

اشاره: به اطلاع کلیه همکاران محترم قضایی می رساند که به دلیل اهمیت رعایت موازین قضایی و اجرایی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده ها ، سلسله مقالاتی تحت عنوا ن « نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» به طور... (ادامه مطلب)

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی دکتر عباس زراعت، استاد دانشگاه کاشان

مقدمه: ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی... (ادامه مطلب)

تحلیل تملک دولتی و قیمت عادله آن

شاره: در شماره های گذشته به قیمت مصوب یا قیمت واگذاری، قیمت توافقی، ارزش مالک، قیمت بازار آزاد، قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات، قیمت عادله و ضوابط و شرایط برای تملک دولتی ، تأمین اعتبار، عدم وجود اراضی ملی... (ادامه مطلب)

تحلیل تملک دولتی و قیمت عادله آن (بخش پنجم)

در شماره های گذشته به قیمت مصوب یا قیمت واگذاری، قیمت توافقی، ارزش مالک، قیمت بازار آزاد، قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات، قیمت عادله و ضوابط و شرایط برای تملک دولتی ، تأمین اعتبار، عدم وجود اراضی ملی و... (ادامه مطلب)

گزارش اصلاحی و ابطال آن

اشاره: در بخش نخست و گذشته مأوی، ماهیت و ویژگی‌های گزارش اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت رأی و قرار با گزارش اصلاحی بیان گردید و همچنین به لزوم نگارش گزارش اصلاحی پس از طرح دعوا اشاره شد. اینک... (ادامه مطلب)

گزارش اصلاحی و ابطال آن اسماعیل قاسمی نصرآبادی

چکیده: برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده، یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی... (ادامه مطلب)

تحلیل تملک دولتی و قیمت عادله آن (بخش دوم)

شاره: در شماره گذشته به قیمت مصوب یا قیمت واگذاری، قیمت توافقی، ارزش مالک، قیمت بازار آزاد، قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات، قیمت عادله و ضوابط و شرایط برای تملک دولتی مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره ادامه... (ادامه مطلب)

تحلیل تملک دولتی و قیمت عادله آن (بخش اول) محمد مسعود علیزاده خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی شرایط و ضوابط تملک دولتی، به تحلیل ارزش منصفانه و بررسی رویکرد قانونگذار در بهبود عوض تملک دولتی پرداخته و دو دیدگاه در خصوص قیمت عادله مطرح گردیده است.در پایان ضمن مقایسه قیمت روز... (ادامه مطلب)

بررسی موضوع «نفقه» از منظر قانون و موارد پیرامون آن

نهاد خانواده یکی از مقدس ترین بنیان‌های جامعه است به طوری که زیربنای یک جامعه سالم را باید در درون خانواده ها جستجو کرد، لذا دین مبین اسلام برای استحکام کیان خانواده احکام مفصلی را در مورد روابط و آداب... (ادامه مطلب)

Page 3 of 912345...Last »