پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران - پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران – LAWYERNEWS

استفتائات قضایی

Page 3 of 3123

نشست‌قضایی دادگستری‌‌های سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری آباده، آبان ۱۳۸۷ دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار در پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی پرسش: ۱ـ چنانچه در پرونده‌ای که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، از سوی دادسرا قرار قابل اعتراض صادر شود، با... (ادامه مطلب)

نشست های قضایی

شست قضایی دادگستری تبریز پرسش: آیا روِسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در زمره روِسای مذکور در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تـشـکـیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ هستند تا با استناد به آن تبصره رسیدگی به اتهامات این افراد در صلاحیت مراجع... (ادامه مطلب)

پرسش از شما، پاسخ از ما

ثبات حجر در صورت وجود ولی قهری پرسش: ماده ۵۹ قانون امور حسبی مقرر داشته است: <هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، دادستان می‌تواند برای احراز جنون یا سفه او... (ادامه مطلب)

نشست‌های قضایی

نشست قضایی دادگستری سقز ‌ پرسش: ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی برای هر تخلف بهداشتی تا ۵۰۰ هزار ریال جـزای نـقدی مشخص کرده است. چنانچه موارد تخلف بیش از ۷ مورد باشد، با توجه به تبصره ۳ ماده... (ادامه مطلب)

پرسش از شما، پاسخ از ما

زدواج دختر باکره بدون اجازه پدر پرسش: دختر باکره‌ای اقدام به ازدواج موقت می‌نماید. پس از گذشت یک ماه، پدر دختر متوجه موضوع شده و اعلام شکایت می‌کند. با توجه به مخالفت پدر و نیز از آنجا که این ۲... (ادامه مطلب)

Page 3 of 3123