پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران - پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران – LAWYERNEWS

استفتائات قضایی

Page 2 of 3123

۹ پرسش و پاسخ مهم قضایی و حقوقی

برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد. در زیر این پرسش و... (ادامه مطلب)

ارسال ۴ لایحه مهم قضایی به شورای نگهبان

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر ۴ لایحه آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیک و لایحه آئین دادرسی جرائم رایانه ای به شورای نگهبان ارسال شده است.وی افزود: براساس لایحه دادرسی... (ادامه مطلب)

نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه

۱۵/۱۱/۹۰ ۴۶۷۳/۷ شماره پرونده ۱۶۷۲-۲۵-۹۰ سوال: ۱- در پرونده ای که بعد از دستور ضبط وثیقه محکوم علیه که به پرداخت دیه محکوم شده، دستگیر شده است، حال با توجه به مفاد ماده ۱۴۵ قانون آ.د.ک چنانچه مبلغ دیه کمتر... (ادامه مطلب)

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

– دعاوی اثبات مالکیت و ابطال وقف نامه و مطالبه اجرت المثل مربوط به ملک متنازع فیه با یکدیگر ارتباط کامل دارد. پرسش: با توجه به مقررات مواد ۶۵ و ۱۰۳ و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و... (ادامه مطلب)

نظریات مشورتی

قاضی اجرای احکام متعاقب دستور دادگاه می تواند، نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی که ممکن است، به بازداشت محکوم علیه منجر شود، اقدام نماید. پرسش: اگر دستور بازداشت بدهکار در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی... (ادامه مطلب)

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰

شماره ۲۶۱۷۴/۰۲/۹۰ ۱۹/۷/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به موجب نامه شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای... (ادامه مطلب)

نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری غیرفعال

دفتر حقوقی و حمایت قضایی اعلام کرد، نظر به اینکه لیست شرکت های تعاونی اعتباری غیرفعال در برخی از استان ها توسط بانک مرکزی به سازمان ثبت ارسال و این سازمان نیزجهت اطلاع، مفاد را به این کانون ابلاغ کرده... (ادامه مطلب)

* وزیر دادگستری به اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری پاسخ داد

وزیر دادگستری به اعتراض کانون های وکلای دادگستری در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت، پاسخ داد.  متن پاسخ سید مرتضی بختیاری خطاب به محمد جندقی ـ رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ـ به شرح زیر است: «۱ـ... (ادامه مطلب)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح

ضابطین در محدوده شرح وظایف قانونی خود و در صورت بیم فرار متهم مجاز به استفاده از دستبند میباشند نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح شماره وتاریخ نظریه : ۶۳۳/۳۴/۷-۳۱/۵/۸۳ سؤال : درخصوص نحوه وموارداستفاده ازدستبندتوسط واحدهای... (ادامه مطلب)

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

نظریه شماره ۳۲۶/۷ مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص شخص متهم دادگاه عمومی جزائی است یا دادگاه کیفری استان و چرا؟ نظریه اداره... (ادامه مطلب)

Page 2 of 3123