×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Thursday, 25 July , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

قاضی اجرای احکام متعاقب دستور دادگاه می تواند، نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی که ممکن است، به بازداشت محکوم علیه منجر شود، اقدام نماید.
پرسش:
اگر دستور بازداشت بدهکار در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر شود و مشارالیه خود را مخفی کند آیا قاضی اجرای احکام می تواند، دستور بازداشت محکوم علیه را (حسب مورد در روز یا شب) صادر کرد؟
پاسخ:
با توجه به مقررات ماده ۲ قانون مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و توجهاً به ماده ۷ از همان قانون، ماده ۲ قانون یاد شده شامل کلیه محکومیت های مالی و حقوقی است و قاضی اجرای احکام متعاقب دستور دادگاه صادر کننده راCی بدوی وصدور اجرائیه و رعایت سایر مقررات مندرج در متن ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی می تواند، نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی که ممکن است، به بازداشت محکوم علیه منجر شود، اقدام نماید.
در صورت صدور دستور جلب محکوم علیه، چنانچه جلب وی در روز به نتیجه نرسد، جلب شبانه نیز فاقد اشکال قانونی است و اگر اجرای دستور جلب مستلزم ورود به منزل یا محل اختفاء محکوم علیه باشد، صدور دستور نمایندگی ورود به منزل با مخفی گاه بلامانع است. در هر صورت اتخاذ تصمیم و صدور این چنین دستوراتی بستگی به نظر قاضی مربوطه دارد.

قاضی کشیک تکلیفی درخصوص متهمان مربوط به پرونده هایی که باید مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح شوند، ندارد.
پرسش:
۱– آیا قاضی کشیک می تواند حسب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دستور بازداشت متهم به مدت ۲۴ ساعت تا اعزام وی به دادگاه صادر نماید؟ اگر پاسخ منفی است در مواردی که باید پرونده مستقیماً به دادگاه جزائی یا دادگاه کیفری استان ارسال شود، تکلیف چیست؟
۲– اگر تعطیلات دو روز متوالی باشد، در این خصوص چه راه کار قانونی برای تعیین تکلیف متهم وجود دارد؟
۳– در مورد محکومینی که در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب
می شوند و خارج از وقت اداری نزد قاضی کشیک اعزام می شوند، تکلیف چیست؟
پاسخ:
۱– با توجه به تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا حق هیچ گونه مداخله در خصوص پرونده هایی که مستقیماً باید در دادگاه مطرح شوند را ندارند، اعم از این که در ساعت اداری باشد یا خارج از وقت اداری ( کشیک.)
بنابراین در فرض پرسش، قاضی کشیک هیچ گونه تکلیفی در خصوص متهمان مجلوب مربوط به پرونده هایی که باید مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح شوند یا مطرح شده، ندارد و باید به مأمور دستور دهد که فوراً متهم را نزد قاضی دستور دهنده جلب، اعزام نماید و نیز قاضی کشیک در خصوص محکوم علیهی که طبق دستور دادگاه صادر کننده حکم در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب شده، هیچ گونه تکلیفی ندارد و ضابطین دادگستری باید مجلوب را به همان مرجعی که دستور جلب را صادر کرده، معرفی نمایند.
۲و۳– با توجه به مراتب فوق پاسخ پرسش های ۲و۳ نیز روشن می گردد.